Kolofon

PETER HAHN A/S

Damvang 2
6400 Sønderborg

Erhvervs-og Selskabsstyrelsen København CVR 2631 4496

Bestyrelse: Alexandra Kohnke (direktion), Daniela Angerer, Sven Rieger

Telefon 70 11 04 04
E-Mail-Adresse service@peterhahn.dk

Bemærk:

Klage

En klage over en vare købt hos PETER HAHN A/S kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
EU-Kommissionens online klageportal til bilæggelse af tvister kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via https://www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: service@peterhahn.dk