DATABESKYTTELSESINFORMATION

Det er os magtpåliggende, at alle, der besøger vores hjemmeside, føler sig tilpasse og sikre. Derfor er beskyttelsen af dine data yderst vigtig. I det følgende informerer vi dig udførligt om brugen af dine data, når du bruger vores hjemmeside og vores onlinebutikker.

Med „dine data“ mener vi personhenførbare data. Personhenførbare data er informationer, der hjælper os til at identificere dig. Enten direkte eller kombineret med andre data. De omfatter f.eks.: dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit kundenummer eller dit ordrenummer, din brugeradfærd og din IP-adresse.

Statistiske data, som vi f.eks. kommer i besiddelse af i forbindelse med et besøg på vores hjemmeside, og som ikke kan sættes i forbindelse med din person, falder ikke ind under begrebet personhenførbare data.

Du kan printe eller gemme denne databeskyttelseserklæring, mens du benytter dig af de øvrige funktioner i din browser. Du kan også downloade og gemme databeskyttelseserklæringen som PDF-fil, hvis du klikker her.

ANSVARSHAVENDE KONTOR OG KONTAKTINFORMATION

Det ansvarhavende kontor i forbindelse med EU databeskyttelsesforordningen („DBFO“) er

PETER HAHN A/S
Damvang 2
6400 Sønderborg

Tlf. 70 11 04 04
E-mail service@peterhahn.dk

(Efterfølgende er „PETER HAHN“ „vi“ eller „os“)

Hvis du har spørgsmål eller ønsker vedrørende beskyttelsen af dine data, bedes du henvende dig pr. post til PETER HAHN A/S, Damvang 2, 6400 Sønderborg eller på e-mail til persondatabeskyttelse@peterhahn.dk.

KONTAKTINFORMATION TIL DATABESKYTTELSESREPRÆSENTANTEN

Du kan komme i kontakt med vores databeskyttelsesrepræsentant pr. post til PETER HAHN A/S „Databeskyttelse“, Damvang 2, 6400 Sønderborg eller på e-mail til persondatabeskyttelse@peterhahn.dk.

DATABRUG VED GENNEMFØRELSE AF EN KONTRAKT OG OPTAGELSE AF KONTAKT

Dine bestillings- og købsinformationer

Når du bestiller noget i vores onlinebutik, pr. telefon eller pr. ordreseddel, indsamler vi dine bestillings- og købsinformationer.

Dine bestillings- og købsinformationer omfatter f.eks.:

Endvidere laver vi en kundekonto til hver kunde, hvor de førnævnte data bliver gemt.

Vi overdrager din persondata til tredje part som feks distributør,speditør og postvesen, så vi er i stand til at ekspedere din ordre, så vi kan sende din ordre til dig, og så vi kan håndtere tilfælde af returnering, reklamation og garantisager. Derudover bruger vi dine data til at efterkomme de lovmæssige opbevaringskrav.

Hvis du giver os dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse, giver vi besked, når vi afsender din bestilling. For at kunne gøre dette videregiver vi dine data (dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse) til transportøren. Det er frivilligt, om du vil stille disse data til rådighed.

Retsgrundlaget for den ovennævnte brug af data er anvendelsen til at kunne opfylde kontrakten eller gennemførelse af forholdsregler inden indgåelse af en kontrakt i jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra b) og på grund af legitime interesser jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

MIN KONTO

Når du har lavet en ordre hos os, kan du blive registreret på vores hjemmeside og lave en online-kundekonto. Det er først muligt at blive registreret med tildeling af et kundenummer efter den første ordre.

For at blive registreret skal du bruge følgende oplysninger:

Du kan selv logge ind på ”min konto” senere ved hjælp af din e-mailadresse og dit password.

Vi bruger dine data, så du

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den lovlige behandling til opfyldelse af en kontrakt eller til forholdsregler inden indgåelse af en kontrakt jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra b).

DINE KONTAKTOPLYSNINGER OG KOMMUNIKATION

Du har mulighed for at komme i kontakt med os. I denne sammenhæng bruger vi udelukkende dit telefonnummer, dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse til at kommunikere med dig, f.eks. så vi kan kontakte dig i tilfælde af spørgsmål til din ordre. Det er frivilligt at stille oplysningerne til rådighed, men det letter i betydelig grad kommunikationen vedrørende opgaven. Hvis du ikke stiller oplysningerne til rådighed, kan vi ikke komme i kontakt med dig i tilfælde af spørgsmål.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den lovlige behandling til opfyldelse af en kontrakt eller til forholdsregler inden indgåelse af en kontrakt jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra b).

BETALINGSOPLYSNINGER

Vi tilbyder dig betaling per faktura eller med kort. Vi videregiver de relevante oplysninger til afvikling af betalingen til det kreditbureau, som står for opgaven, samt i givet fald også til. vores betalingssamarbejdspartner til den valgte betalingstjeneste. Uden disse betalingsoplysninger og denne betalingssamarbejdspartner, er det ikke muligt at gennemføre betalingen og kontrakten.

Ved køb på faktura overfører vi dine betalingsoplysninger i krypteret form inden for koncernen til firmaet TriStyle Mode GmbH til brug i det koncerndækkende interne kontrolsystem samt til opfyldelse af koncernens skattemæssige dokumentations- og informationsforpligtelser.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den lovlige behandling til opfyldelse af en kontrakt eller til forholdsregler inden indgåelse af en kontrakt jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra b), samt på grundlag af legitim interesse iht. persondataforordningens art. 6, pkt. f).

BRUG AF DATA TIL AT PLEJE KUNDERELATIONEN

Din fødselsdato

Du kan oplyse os om din fødselsdato. Det er frivilligt, og det giver ingen ulemper ikke at oplyse den. Hvis du oplyser din fødselsdato, bruger vi din fødselsdato til at kunne sende dig en fødselsdagshilsen.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er samtykket jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra a).

Konkurrencer og spørgeundersøgelser

Hvis du deltager i vores opinionsundersøgelser, benytter vi dine data til markeds- og meningsresearch. Vi bruger grundlæggende oplysningerne i anonymiseret form til interne formål. Såfremt en opinionsundersøgelse en gang i mellem ud over det sædvanlige ikke foregår anonymt, bliver de personrelaterede data udelukkende indhentet med dit samtykke. Ved anonyme spørgeundersøgelser anvendes databeskyttelsesretten ikke.

Retsgrundlaget for de undtagelsesvise personhenførbare data er samtykket jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra a).

I forbindelse med konkurrencer benytter vi dine data til at gennemføre konkurrencen og bekræfte gevinsten. Du kan finde detaljer i betingelserne for at deltage i de enkelte konkurrencer.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra b).

NYHEDSBREV OG REKLAMER

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, benytter vi med dit udtrykkelige samtykke de oplysninger, som du har givet, til at kunne sende dig det pågældende nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder aktuelle tilbud og informationer fra PETER HAHN. Det personaliserede nyhedsbrev indeholder interessante tilbud, trends, events, tips og frivillige meningsundersøgelser. Dertil bliver dine kundedata samt din købs- og klikadfærd benyttet.

Til forsendelsen af det personaliserede nyhedsbrev bruger vi den såkaldte single opt-in metode, dvs. efter din registrering bliver du øjeblikkelig tilmeldt til vores nyhedsbrev. Efter registreringen sender vi dig en bekræftelses-e-mail. Ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev gemmer vi din IP-adresse og datoen for tilmeldingen. Denne lagring tjener udelukkende som bevis for det tilfælde, at tredjemand skulle misbruge din e-mailadresse til at tilmelde sig til modtagelse af nyhedsbrevet uden din viden eller tilladelse. Vores nyhedsbrev vedrørende interessante produkter, fødselsdagshilsener, indkøbskurvpåmindelser, produktanmeldelser osv. bliver derved personaliseret, dvs. vi evaluerer i den forbindelse dine data, såsom fødselsdato og andre personrelaterede data samt din købs- og klikadfærd. De dertil nødvendige data er udelukkende blevet stillet til rådighed af dig personligt og ikke via tredjemand. Hvis du på et tidspunkt ikke mere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid gratis tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne. Til dette findes der et afbestillingslink på alle nyhedsbreve. Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via en e-mail til persondatabeskyttelse@peterhahn.dk, uden at der opstår andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er samtykket jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra a).

I vores nyhedsbrev bruger vi teknologier, der er almindelige for markedet, og hvor man kan måle interaktionen med nyhedsbrevet (f.eks. åbning af e-mailen, klik på links). Disse data bruger vi også i anonymiseret form til almene statistiske målinger og optimering og videreudvikling af vores indhold og kundekommunikation. Dette sker ved hjælp af små grafikker, der er indlagret i nyhederne (såkaldte pixel). I tilfælde af det relevante samtykke (se ovenfor) bliver oplysningerne personaliseret, identifikationerne bliver altså knyttet til dine øvrige personlige data, så der bliver skabt en direkte personhenførbarhed.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

Mail til vurdering af købte produkter

Inden for rammerne af de retlige forudsætninger vil du som kunde hos PETER HAHN modtage en mail fra os efter bestilling i vores onlinebutik, hvor vi beder dig give din vurdering af de bestilte produkter, såfremt du ikke allerede har nægtet samtykke hertil. Dette sker uafhængig af om du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Til dette formål anvender vi den e-mailadresse, du angav ved bestilling. Produktvurderingen vises normalt med det navn, du har angivet. Det er frivilligt at afgive en vurdering. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne mails, hvor vi beder dig give din vurdering af købte produkter, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke hertil med virkning for fremtiden uden beregning (der kan dog påløbe omkostninger for dette iht. de gældende posttakster o.l.). Du skal bare sende et brev til PETER HAHN A/S, Damvang 2, 6400 Sønderborg eller sende en mail til persondatabeskyttelse@peterhahn.dk. Alternativt er der i alle vores mails et link, du kan klikke på for at afmelde denne type mails. Retsgrundlaget for ovennævnte databehandling er berettiget interesse i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1 f).

KUNDEUNDERSØGELSER

Netigate

Vi anvender en online-løsning til kundeundersøgelser og enterprise-feedback-management fra firmaet Netigate Deutschland GmbH. Denne software anvendes til kundeundersøgelser. Kunderne kan frit vælge, om de vil deltage i en undersøgelse. Hvis kunden vælger at deltage i en kundeundersøgelse, føres kunden via et link videre til en særlig platform for kundeundersøgelsen. Netigate Deutschland GmbH anvender en genkendelses-cookie for at forhindre, at en person deltager flere gange i en generisk undersøgelse.

INTERESSEDATA

Når du bestiller eller køber noget hos os eller interagerer med vores hjemmeside, finder vi ud af, hvilke produkter, produkttyper, mærker, stile og temaer du interesserer dig for. Eksempelvis når du noterer produkter på din huskeseddel, søger efter produkter eller gentagne gange opsøger et bestemt område i onlinebutikken. Dette hjælper os til hele tiden at forbedre din indkøbsoplevelse og til at fremstå kundevenlige, individuelle og personlige for dig. De oplysninger, som du har givet, samt de automatisk genererede informationer bliver brugt til at skabe reklamer, der er tilpasset dig og dine interesser. Derudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med dataanalyse og markedsresearch.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

ANMELDELSESTJENESTEN TRUSTPILOT

Du kan afgive anmeldelse som kunde til Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark.

Vi forbeholder os retten til i vores nyhedsbrev (hvis du har givet samtykke til det) og på siden til bekræftelse af bestillingen at opfordre dig til at anmelde Peter Hahn. I den forbindelse behandler vi følgende data: dit for- og efternavn, din e-mail-adresse og bestillingsnummeret. Disse data sendes krypteret til Trustpilot, når du klikker på linket. Når du klikker på linket, føres du automatisk videre til formularen på dk.trustpilot.com, hvor du kan afgive din anmeldelse. Lige før du sender din anmeldelse, indsættes dine persondata i formularen i din egen browser. E-mail-adressen er krypteret og ikke læsbar (25-bit AES-kryptering), og andre persondata gemmes ikke på dette tidspunkt.

Retsgrundlaget for ovennævnte databehandling er dit samtykke til databehandling i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1 a).

Når du har accepteret vores forretningsbetingelser og Trustpilots A/S databeskyttelseserklæring ved at sende din anmeldelse, behandles dine persondata og gemmes på Trustpilots server.

TILTRÆKNING AF NYE KUNDER OG MARKEDSFØRING FOR EKSISTERENDE KUNDER

Vi supplerer vores kundedata med informationer, som vi skaffer fra udvalgte firmaer til tiltrækning af nye kunder og markedsføring for eksisterende kunder. De informationer, som vi skaffer, er f.eks. Karakteristika om forbrugeradfærd, forsendelsesinformation, information om den aktuelle bopæl og mikrogeografiske data. De stammer eksempelvis fra husstandsundersøgelser om forbrug og livstilstemaer samt husevalueringer. Disse informationer hjælper os til at skelne inaktive fra aktive kunder, aktivere kunder i bero, erfare med hvilken sandsynlighed eksisterende kunder interesserer sig for bestemte produkter og fastholde kunderelationer.

I et vist omfang får vi også adresser fra disse firmaer for at kunne kontakte nye kunder, der passer til vores kundeprofil. Den konkrete kilde findes i dette tilfælde på adresseetiketten på kataloget lige ved siden af din adresse.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

POSTOMDELT REKLAME

Derudover forbeholder vi os ret til at gemme dit for- og efternavn, din postadresse og - i det omfang disse yderligere oplysninger er tilvejebragt inden for rammerne af kontraktforholdet med dig - din titel, akademiske grad, fødselsår og din arbejds-, branche- eller forretningstitel i sammenfattede lister og benytte dem til egne reklameformål, f.eks. til at sende interessante tilbud eller informationer om vores produkter ud med posten. Du kan til enhver tid modsætte dig lagringen og brugen af dine data til disse formål ved at give besked på de ovennævnte kontaktmuligheder.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

ANDRE MARKEDSFØRINGSFORMÅL

Alment kendte eller bestemte data som efternavn, fornavn, adresse, hvis relevant, fødselsdato og købsdata videregiver vi til egne og andres markedsføringsformål på baggrund af den legitime interesse hos handelsfirmaer, postordrefirmaer med et interessant vareudbud, og velgørenhedsorganisationer.

Du kan selvfølgelig til enhver tid modsætte dig brugen og videregivelsen af dine data til reklameformål ved at give besked på de ovennævnte kontaktmuligheder.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

REKLAMEPARTNERE

Vi modtager informationer fra udvalgte onlinereklamenetværk som Google eller Facebook samt fra dataudbydere, der udfører reklamer for os eller med os (efterfølgende ”reklamepartnere”).

De informationer, som vi får fra vores reklamepartnere er oplysninger og statistikker om demografi (som alder, køn, region), data om besøg på hjemmesiden og enheder samt vores brugeres interesser. Disse informationer kan hjælpe os med at forstå vores brugere bedre inden for rammerne af kundestrukturanalyser og brugersegmentering. Vi indhenter udelukkende aggregerede, krypterede og for os anonymiserede data. Vi kan ikke henføre oplysningerne til en bestemt person, herunder en bestemt bruger.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

BESØG PÅ DENNE HJEMMESIDE

Ved den rent informatoriske brug af hjemmesiden, dvs. når du ikke bliver registreret hos os eller giver nogen anden information, får vi kun de personrelaterede data, som din browser overfører til vores server. Hvis du vil se på vores hjemmeside, får vi de følgende data, der er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig hjemmesiden og tilbyde stabilitet og sikkerhed.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

Databehandlingen er nødvendig for at muliggøre besøget på hjemmesiden og for at kunne stille vedvarende funktionalitet og systemsikkerhed til rådighed fra vores side. De nævnte data bliver af og til gemt i de interne logfiler til de ovenfor beskrevne formål for at kunne opnå statistiske resultater om brugen af vores hjemmeside, for at kunne videreudvikle vores hjemmeside med hensyn til de besøgendes brugeradfærd (f.eks. når antallet af besøg på hjemmesiden fra mobile enheder stiger) og til almindelig administrativ pleje af vores hjemmeside.

De informationer, der er blevet gemt i logfilerne, gemmes i 30 dage og bliver derefter arkiveret.

CloudFlare

Vores sider benytter funktioner fra CloudFlare. De udbydes af CloudFlare, Inc. 665 3rd ST.#200, San Francisco, CA 94107, USA. CloudFlare tilbyder et Content Delivery Network med DNS på verdensplan. Teknisk ledes informationsoverførslen mellem din browser og vores hjemmeside via Coudflares netværk. Dermed er CloudFlare i stand til at analysere datatrafikken mellem brugere og vores hjemmesider for for eksempel at accellere indlæsningstiden for vores sider eller for at opdage og afværge angreb på vores tjenesteydelser. Desuden gemmer CloudFlare eventuelt cookies på din computer til optimering og analyse. Dette anvendes til at bevare overvejende berettigede interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud indenfor rammerne af en afvejning af interesser i henhold til §6 stk. 1 S, litra b, GDPR.

På basis af GDPR har vi indgået en tilsvarende aftale med CloudFlare om rdrebehandling. CloudFlre er certificeret deltager i EU-US Privacy Shield Frameworks. CloutFlare har forpligtet sig til at håndtere samtlige modtagne personrelaterede data fra medlemslande i den europæiske union (EU) i henhold til Privacy Shield Framework i henhold til deres gældende principper. Yderligere informationer om Privacy Shield Framework kan findes på USA handelsministeriums Privacy Shield Liste på https://www.privacyshield.gov.

CloudFlare indsamler statistiske data om besøget på denne hjemmeside. Til dgangsdataene hører:

CloudFlare anvender protokoldataene til statistisk evaluering med henblik på drift, sikkerhed og optimering af tilbudet.

Her kan du finde informationer om de der indsamlede data og om sikkerhed og datasikkerhed hos CloudFlare.

BRUG AF COOKIES

For at kunne gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner, bruger vi såkaldte cookies på forskellige undersider. Cookies er små tekstdata, der bliver gemt på din enhed, og som gemmer bestemte data og indstillinger til udveksling med vores system på din browser.

Hvilke cookies bliver placeret på denne hjemmeside?

I det følgende gennemgår vi nærmere de enkelte cookies, som vi benytter.

1. Nødvendige cookies

Disse cookies er nødvendige for at gøre driften af vores hjemmeside mulig. Dertil hører f.eks. cookies, der gør det muligt for dig at logge ind i kundeuniverset eller at lægge noget i indkøbskurven og gemme det.

2. Analyse- og ydelsescookies

Disse cookies gør det muligt at indsamle anonymiserede data om vores brugeres anvendelsesadfærd. De bliver analyseret af os for eksempelvis at forbedre hjemmesidens funktionalitet og vise dig interessante tilbud.

3. Funktionale cookies

Disse cookies bliver benyttet til bestemte funktionaliteter på vores hjemmeside, f.eks. til at foreslå en bedre navigationsvejs eller vise dig personaliseret og relevant information (eksempelvis ”interessebaserede reklamer”)

4. Targetingcookies

Disse cookies indsamler dit besøg på vores hjemmeside, de undersider du har besøgt og de links, som du har klikket på. Vi bruger disse informationer til at tilpasse vores hjemmeside og de reklamer, som du får vist, til dine interesser.

5. Tredjepartscookies

Disse er cookies fra nogle af vores reklamepartnere, der hjælper med at gøre internettilbud og vores hjemmeside mere interessant for dig. Derfor bliver der også gemt cookies fra vores partnervirksomheder på din harddisk, når du besøger vores hjemmeside. Her handler det om midlertidige cookies, der automatisk bliver slettet efter den tidligere angivne tid. Cookies fra partnervirksomheder bliver som regel slettet efter få dage eller op til 24 måneder, i enkelte tilfælde efter flere år. Der bliver udelukkende indsamlet data under et bruger-id-pseudonym. Disse pseudonymiserede data bliver på intet tidspunkt sat sammen med dine personhenførbare data.

Nogle af de cookies, som vi benytter, bliver slettet efter browsersessionen, dvs. når din browser lukkes ned (såkaldte sessionscookies). Andre cookies bliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser ved det næste besøg (vedvarende cookies).

Du kan hente en detaljeret opgørelse over alle de cookies, der bruges på denne hjemmeside her .

Du kan afvise brugen af cookies fra de enkelte udbydere ved at klikke forneden på hver enkelt underside fremkommet via et link. Denne afvisning bliver selv dokumenteret med en cookie og gælder, så længe du ikke sletter denne cookie.

Afvisningscookien gælder for det pågældende domæne, den pågældende browser og computerbruger. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra flere enheder og browsere, skal du således afvise brugen af cookies for hver enkelt enhed og browser.

ANALYSE- og reklametiltag

For at forbedre vores hjemmeside, benytter vi forskellige teknologier til at analysere brugsadfærden og evaluere de dermed forbundne data. De indsamlede data kan især omfatte enhedens IP-adresse, dato og tidspunkt for adgangen, cookie-identifikationsnumre, typebestemmelse af mobile enheder såvel som tekniske oplysninger om browser og driftssystem. De indsamlede data bliver dog udelukkende gemt i pseudonymiseret form, så det ikke er muligt at skabe en umiddelbar slutning til personerne. Disse data bliver også anvendt til markedsføringsformål og til at give dig individualiserede reklamebudskaber.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

I det følgende afsnit vil vi gerne forklare dig nærmere om disse teknologier og de udbydere, der benyttes hertil.

Efterfølgende finder du mulighederne for at gøre indsigelser mod vores analyse og reklametiltag. Alternativt kan du afvise dem med relevante indstillinger på http://preferences-mgr.truste.com/, der muliggør samlet afvisning af reklamedrivende. TRUSTes hjemmeside, TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA („TRUSTe“) gør det muligt at afvise alle annoncer på én gang med opt-out-cookies eller at foretage indstillinger for hver enkelt udbyder. Læg venligst mærke til, at hvis du slettter alle cookies på browser, eller hvis du senere bruger en anden browser og/eller profil, skal du igen foretage indstillingen med opt-out-cookien.

Pseudonym brugerprofil til personlig og individuel rådgivning og produktanbefaling i onlinebutikken

For at give dig den bedste shopping-oplevelse hos PETER HAHN opretter vi en pseudonym brugerprofil, der gør det muligt for os at lære dig at kende, så vi kan rådgive dig bedst muligt og individuelt. På den måde kan vi sikre, at der primært vises mode ud fra dine interesser og at vores tilbud er tilpasset til dine personlige behov. Vi kan desuden tilpasse vores udvalg og reklamer på partnersider efter dine personlige interesser.

For at oprette den pseudonyme brugerprofil analyserer vi eksempelvis din produktinteresse ud fra dine søgninger i onlinebutikken samt din købsadfærd baseret på de modeartikler, du har lagt i indkøbskurven og har købt. Det sker baseret på data, der indsamles med vores webanalysetool til analyse af brugeradfærd.

Din profil kan desuden blive kombineret med eksisterende data for at kunne træffe konklusioner om din interesse i produkter (bl.a. om en artikel er blevet byttet eller returneret) og kampagner (bl.a. brug af rabatter). Dertil kommer de data, som du har givet PETER HAHN ved køb eller registrering af tilsendte data, som tiltale, for- og efternavn, mailadresse og fødselsdag.

Når du går ind i PETER HAHNs onlinebutik, tildeles din browser et pseudonymiseret id. Så længe du ikke sletter cookies på den brugte enhed, bliver alle de aktiviteter som din surf-, klik- og købsadfærd, du udviser i den pågældende browser, registreret i din brugerprofil.

Når du logger på PETER HAHNs onlinebutik som eksisterende kunde eller bestiller varer her, associerer vi den enhed, hvorpå den anvendte browser befinder sig, med din brugerprofil for at sikre identificering, sikkerhed og individualisering.

Retsgrundlaget for databehandlingen er berettiget interesse i egne marketingformål iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1 f).

Brugere af denne hjemmeside kan til enhver tid sige nej tak til, at der oprettes en pseudonym brugerprofil, med virkning for fremtiden:

Du har ikke sagt nej tak til lagring og anvendelse af dataene.
Nej tak til dataregistrering og -anvendelse.

ChannelPilot

Denne hjemmeside anvender ChannelPilot, der er et online-markedsføringsværktøj, der til hørr Channel Pilot Solutions GmbH. Brugen af ChannelPilot sker i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, s. 1 f). ChannelPilot anvender såkaldte cookies, der er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Cookierne indsamler informationer om din brug af hjemmesiden som

Disse informationer overføres normalt til og gemmes på en server tilhørende ChannelPilot i Tyskland. ChannelPilot samkører ikke den IP-adresse, som ChannelPilot indsamler fra din browser, ikke med andre data. IP-adressen gemmes endvidere kun af ChannelPilot i et bufferlager i kort tid (normalt maksimalt 24 timer) og gøres derefter uigenkendelig. Mellemlagringen sker udelukkende for at kunne registrere muligt klikbedrag (bot detection).

ChannelPilot bruger disse information for på vegne af hjemmesideudbyderen at analysere virkningen af tilknyttede online-markedsføringskanaler som ShopAlike.dk eller Google-Shopping. Du kan forhindre, at cookies gemmes på din computer under browserindstillingerne. Bemærk, at du muligvis ikke vil kunne udnytte samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at de data om din brug af hjemmesiden, der er indsamles med cookien (inkl. din IP-adresse), overføres til og behandles af ChannelPilot ved at anvende din mulighed fra fravalg (opt-out) via følgende link: www.channelpilot.com/optout.
Når du klikker på linket, oprettes der en opt-out-cookie på din computer, der forhindrer, at dine data registreres fremover, når du går ind på denne hjemmeside. Opt-out-cookien gælder kun i den sidst anvendte browser. Hvis du sletter alle cookies i denne browser, skal du downloade denne opt-out-cookie igen.

Som alternativ kan du også anvende opt-out-linket under disse informationer.

Du kan finde yderligere oplysninger om datasikkerhed for ChannelPilot på www.channelpilot.com/privacy-policy.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med ChannelPilot.
Afvisning af dataindhentning med ChannelPilot.

Criteo

Vores hjemmeside bruger cookies/reklameidentifikation til reklameformål. Dermed kan vi vise vores reklamer til besøgende, der interesserer sig for vores produkter, på partnerhjemmesider, i apps eller i e-mails. Re-targetingteknologien benytter cookies eller reklameidentifikation og viser reklamer baseret på din tidligere browserhistorik. For at afvise disse interessebaserede reklamer, bedes du gå ind på de følgende hjemmesider:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Vi kan udveksle informationer som tekniske kendetegn fra din tilmeldingsinformation på vores hjemmeside eller vores CRM-system med troværdige reklamepartnere. Dermed kan dine enheder og/eller omgivelser blive forbundet, og du kan få en gnidningsfri brugeroplevelse med dine enheder og omgivelser. Nærmere detaljer om disse egenskaber til sammenkædning kan fås via Databeskyttelsesretslinjen, som du kan finde under tidligere punkter eller i de efterfølgende informationer.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Criteo.
Afvisning af dataindhentning med Criteo.

Econda

Til den nødvendige udformning og optimering af vore hjemmeside bruger vi indsamlet data, der er anonymiserede og i tilfælde af ordrer pseudonymiserede med løsninger og teknologier fra Econda GmbH (www.econda.de/en/), og disse data genererer brugerprofiler ud fra anvendelsen af pseudonymer. Til dette formål kan der bruges cookies, som muliggør genkendelsen af en internetbrowser. Brugerprofilerne bliver ikke sammenkædet med bæreren af pseudonymet uden udtrykkeligt samtykke fra den besøgende. Særligt bliver IP-adresser gjort ukendelige umiddelbart efter adgangen er opnået. Besøgende på denne hjemmeside kan til enhver tid afvise denne dataindsamling og -lagring for fremtiden her

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Econda.
Afvisning af dataindhentning med Econda.

Facebook Customer Audience Pixel

Til markedsføringsformål bruger vores hjemmeside såkaldte re-marketingtags (også kendt som „Facebook-pixel“) fra det sociale netværk Facebook, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“). Når du besøger vores hjemmeside, bliver der skabt en forbindelse mellem din browser og en Facebookserver gennem disse tags. På den måde får Facebook fat i den information, som din IP-adresse har brugt til at tilgå vores hjemmeside. I tilfælde af, at personhenførbare data skulle blive overført til USA, har Facebook underlagt sig EU-US Privacy Shield. Facebook bruger denne information til at forsyne os med statistiske og anonyme data om den almindelige brug af vores hjemmeside samt til en effektivitetsmåling af vores Facebook-reklamer („Facebook-Ads“).

Hvis du er medlem af Facebook, og hvis dine privatlivsindstillinger i Facebook tillader det, kan Facebook sætte informationerne fra os i forbindelse med din medlemskonto og bruge dem til den målrettede kobling af Facebook-Ads. Du kan til hver en tid gennemse og ændre privatlivsindstillingerne på din Facebook-profil. Hvis du ikke er medlem af Facebook, kan du forhindre databrugen gennem Facebook ved at vælge deaktiveringsknappen for udbyderen „Facebook“ på den førnævnte TRUSTe-hjemmeside. Du kan også forhindre brugen af data ved at betjene følgende knap.

Hvis du deaktiverer brugen af data gennem Facebook, vil Facebook kun vise generelle Facebook-Ads, som ikke bliver udvalgt ud fra den information, der er indsamlet om dig.

Yderligere information om dette findes i Facebooks Dataretningslinjer.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Facebook.
Afvisning af dataindhentning med Facebook.

Taboola

På vores hjemmeside anvender vi en cookie fra Taboola Inc. ("Taboola", Oneustonsq, 40 Melton Street, 13th Floor, London, NW1 2FD).
Ved hjælp af Taboola kan vi tilbyde dig indhold individuelt tilpasset til dine personlige interesser. Taboola pseudonymiserer via cookies, hvilke hjemmesider du ofte er inde på, og hvordan du bevæger dig rundt på vores hjemmeside. På den måde registreres brugerinformationer som informationer om din enhed og dens operativsystem, dine IP-adresser, de sider på vores hjemmeside, du har haft åbnet, det link, du åbnede vores hjemmeside med, dato og klokkeslæt for, hvornår du åbnede hjemmesiden, hændelsesinformationer (f.eks. systemfejl) og generelle lokationsinformationer (f.eks. by og land). Du kan læse mere om Taboola på www.taboola.com/privacy-policy.

Retsgrundlaget for databehandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Taboola.
Afvisning af dataindhentning med Taboola.

RTB House

På vores hjemmeside indsamles der til markedsføringsformål pseudonymiserede data vedrørende hjemmeside-brugernes internetadfærd med teknologi fra RTB House (RTB House SA, Złota 61/101, 00-819, Warszawa, Polen), og til dette formål anvendes der cookies og pixeltags. RTB House kan på denne baggrund analysere internetadfærden og derefter målrettet vise passende produktanbefalinger i reklamebannerne, når brugeren går ind på andre hjemmesider (såkaldt retargeting). Pseudonymiserede data anvendes ikke til at identificere de internetbrugere, der har besøgt hjemmesiden. De data, der indsamles af RTB House, anvendes udelukkende til forbedring af de viste reklamer.

På alle viste bannerreklamer er der et lille "=" (til information) nederst til venstre. Der åbnes, når musen bevæges over det, og når der klikkes på det, åbnes en side, hvor systemet forklares og man kan foretage fravalg (opt-out). Ved klik på fravalg/opt-out gemmes en "opt-out"-cookie på enheden, som fremover vil hindre visning af disse bannere. Som alternativ kan du også anvende opt-out-linket under disse informationer.
Dataene anvendes ikke til andre formål og videregives ikke til tredjepart. Du kan læse mere om RTB House på https://www.rtbhouse.com/privacy-center/

Retsgrundlaget for databehandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Du har accepteret RTB Houses indsamling af oplysninger.
Deaktiver dataindsamling med RTB House.

Indsats og brug af netværker

I forbindelse med samarbejdet med partnere har vi i vores onlinebutik integreret netværkskomponenter, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetunderstøttet handelsform, der gør det muligt for os at indføre reklamer, der mest fremkommer ved klik- eller salgsprovision, på tredjeparts hjemmesider, dvs. handelspartnere, der også kaldes affiliates eller publisher. Til dette stiller vi et reklamemiddel, dvs. et reklamebanner eller et andet egnet middel til internetreklame, til rådighed via det pågældende affiliate-netværk, og det bliver så integreret i partnerens egen hjemmeside eller skaber reklame gennem andre kanaler.

Netværker

TradeTracker Denmark ApS, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K

Det pågældende netværk placerer en cookie i dit informationsteknologiske system. Alt, der er værd at vide om temaet cookies, finder du her. Det er udelukkende partnerens identifikationsnummer, dvs. den partner, der formidler den mulige kunde, samt ordrenummeret og varernes nettoværdi. Hvis du har brugt en gavekort eller en rabatkode til et køb hos os, bliver det også registreret. Formålet med at gemme disse data er kunne foretage provisionsbetalinger mellem os og partneren, hvilket bliver afviklet gennem affiliate-netværket.

Du kan til hver en tid forhindre brugen af cookies på vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af dertil indrettede indstillinger i den anvendte internetbrowser og på den måde permanent afvise brugen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil ligeledes forhindre, at netværket placerer cookies i dit informationsteknologiske system. Desuden kan de cookies, der allerede er placeret af netværket, til hver en tid slettes gennem en internetbrowser eller et andet softwareprogram.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for de pågældende netværk kan hentes på følgende link: https://tradetracker.com/dk/privacy-policy/how-we-use-cookies/

GOOGLE

Google Analytics

Vores hjemmeside anvender Google Analytics, en internetanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google Analytics anvender cookies og lignende teknologier til at analysere og forbedre vores hjemmeside i forhold til din brugeradfærd. De data, som Google får adgang til i denne sammenhæng, kan overføres til en server i USA og lagres der til analyse. I tilfælde af, at personhenførbare data skulle blive overført til USA, har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield. Din IP-adresse bliver dog forkortet til analysen af brugsstatistikkerne, så det ikke er muligt at slutte sig til din identitet. Hertil bruger Google Analytics koden ”anonymizeIP” på vores hjemmeside for at stille en anonymiseret udgave af IP-adresser til rådighed.

Google bruger de informationer, som de har fået adgang til gennem cookies, til at analysere din brug af hjemmesiden, til at sammenstille rapporter om hjemmesideaktiviteterne til hjemmesideudbyderen og til at frembringe forbindelser mellem brugen af hjemmesiden og brugen af internettet.

Som beskrevet ovenfor kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller du kan forhindre Google i at bruge disse data om din brug af denne hjemmeside (inkl. din IP-adresse), der er hentet gennem cookies, ved at downloade og installere Browser-Add-On, som Google har stillet til rådighed. Derigennem kan du fremover forhindre Google Analytics i at samle informationer via denne hjemmeside (opt-out fungerer kun i browseren og kun for dette domæne). Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen.

Du kan finde mere informationen om dette på Googles Databeskyttelseserklæring.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Google Analytics.
Afvisning af dataindhentning med Google Analytics.

Google Campaign Manager

Vores hjemmeside anvender Google Campaign Manager, en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Campaign Manager anvender cookies og lignende teknologier til at præsentere dig for relevante reklameannoncer. Brugen af Campaign Manager gør det muligt for Google og deres partnerhjemmesider at koble annoncer baseret på tidligere besøg på vores eller andre hjemmesider på internettet. De data, som Google får adgang til i denne sammenhæng, kan overføres til en server i USA og lagres der til analyse. I tilfælde af, at personhenførbare data skulle blive overført til USA, har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield.

Du kan indstille din browser til at forhindre lagringen af cookies (som beskrevet ovenfor); vi henviser dog til, at du i dette tilfælde heller ikke kan bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud. Yderligere kan du forhindre registreringen af de data, som er blevet indsamlet via cookies og om din brug af hjemmesiden samt Googles brug af disse data ved at downloade og installere Browser-Plug-in til at deaktivere Campaign Manager. Som et alternativ til Browser-Add-On, eller hvis du bruger en browser på en mobil enhed, kan du i Googles Reklameindstillinger deaktivere knappen ”personaliseret reklame”. I dette tilfælde vil Google kun vise generelle reklamer, der ikke er blevet udvalgt på baggrund af informationerne indsamlet om dig.

Du kan finde mere informationen om dette på Googles Databeskyttelseserklæring.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Google Campaign Manager.
Afvisning af dataindhentning med Google Campaign Manager.

Google Remarketing

Vores hjemmeside anvender Google Remarketing, en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Denne tjeneste anvender cookies og lignende teknologier til at vise dig individualiserede reklamebudskaber på de hjemmesider, der samarbejder med Google. Cookies og lignende teknologier bliver også anvendt til at udføre analyser af brugen af hjemmesiden, som er grundlaget for udfærdigelsen af de interessebaserede reklameannoncer. De data, som Google får adgang til i denne sammenhæng, kan overføres til en server i USA og lagres der til analyse. I tilfælde af, at personhenførbare data skulle blive overført til USA, har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield.

Hvis du bruger en Googlekonto, kan Google forbinde dit internet- og appbrowserforløb i Google med din Googlekonto og bruge informationer fra din Googlekonto til at personalisere annoncer til dig, afhængigt af indstillingerne på din Googlekonto. Hvis du ikke ønsker denne indplacering på din Googlekonto, anbefales det, at du logger ud af Google, inden du går ind på vores kontaktside.

Som nævnt ovenfor, kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller du kan forhindre registreringen af de data, der er blevet indsamlet med cookies og din brug af denne hjemmeside, såvel som at Google bruger disse data ved at gå ind på Annoncebestemmelser og sætte knappen for personalisering på „off“. Alternativt kan du gøre indsigelser mod brugen ved at gå ind på den ovennævnte TRUSTe hjemmeside og trykke på deaktiveringsknappen for udbyderen „Google“.

Du kan finde mere informationen om dette på Googles Databeskyttelseserklæring.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Google Remarketing.
Afvisning af dataindhentning med Google Remarketing.

Visual Website Optimizer

Vores hjemmeside anvender Visual Website Optimizer, en tjeneste fra Wingify (14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India; i det følgende: Visual Website Optimizer). Denne bliver brugt til A/B- og multivariansteste. Visual Website Optimizer placerer cookies for at kunne genkende en besøgende på hjemmesiden og til at analysere brugen af hjemmesiden.

Databeskyttelsesniveauet er over standardbestemmelserne, som er blevet garanteret af Kommissionen i henhold til undersøgelsesproceduren jf. DBFO Artikel 93, stk. 2 og Artikel 46, stk. 2, litra c).

Den information, som er opnået gennem cookies, om din brug af hjemmesiden bliver som regel overført til en server hos Visual Website Optimizer og lagret der. Du kan ved den rette indstilling i din browser software forhindre placeringen af cookies; vi henviser dog til, at du i dette tilfælde heller ikke kan bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud.

Du kan til hver en tid deaktiviere Visual Website Optimizer-sporingen ved at følge anvisningerne på https://vwo.com/opt-out/ .

Du kan finde mere informationen om dette på Visual Website Optimizers Databeskyttelseserklæring.

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Visual Website Optimizer.
Afvisning af dataindhentning med Visual Website Optimizer.

Brug af Google Ads

Vi bruger tilbuddet fra Google Ads til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne hjemmesider ved hjælp af reklamemidler (såkaldte Google Ads). I forbindelse med oplysningerne fra reklamekampagnen kan vi beregne, hvor sucessrige de enkelte reklametiltag har været. Vi følger dermed at vise dig en reklame, som du interesserer dig for, gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og opnå et rimeligt niveau for reklameudgifter.

Reklamemidlerne bliver leveret af Googles såkaldte ”Ad Server”. Dertil bruger vi Ad Server-cookies, der gennem bestemte parametre kan bruges til at måle succes som indsættelse af annoncerne eller brugerens kliks. Hvis du når til en Googleannonce på vores hjemmeside, gemmer Google Ads en cookie i din computer. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage og skal ikke bruges til at identificere dig personligt. Med disse cookies gemmes som regel analyseværdierne som det unikke cookie-id, antal Ad Impressions pr. placering (Frequency), sidste Impression (relevant for Post-View Conversions) samt opt-out-informationer (markeringer fra brugeren om ikke at blive kontaktet mere).

Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Såfremt en bruger har besøgt en Ads-kundes hjemmeside, og den lagrede cookie endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden se, at brugeren har klikket på denne annonce og er blevet ledt videre til denne side. Hver Ads-kunde får sin egen cookie. Cookies kan altså ikke følges over Ads-kundernes hjemmesider. Vi hverken indhenter eller bruger personhenførbare data i de nævnte reklametiltag. Vi får udelukkende statstiske analyser, dom Google stiller til rådighed. På grundlag af disse analyser kan vi se hvilke af de indsatte reklametiltag, der er særligt effektive. Vi indhenter ikke yderligere data fra reklamemidlernes indsættelse, og vi kan på ingen måde identificere brugeren ud fra disse informationer.

På baggrund af af de indsatte markedsføringsredskaber danner din browser automatisk en direkte forbindelse med Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget af eller den videre brug af de data, som bliver indhentet gennem brugen af disse redskaber fra Google, og vi informerer dig hermed om det, som vi har kendskab til: Gennem indsættelsen af Ads Conversion opnår Google den information, at du er gået ind på den pågældende del af vores internetsider eller har klikket på en af vores reklamer. Hvis du er registreret hos en af Googles tjenester, kan Google sætte besøget i forbindelse med din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, eksisterer der en mulighed for, at udbyderen får kendskab til din IP-adresse og gemmer den.

Du kan på forskellige måder forhindre denne sporingsproces:
a) gennem den rette indstilling i din browsersoftware, særligt fører afvisningen af tredjepartscookies til, at du ikke får nogen annoncer fra tredjeparter;
b) ved at deaktivere conversion-tracking cookies, så din browser er indstillet til at blokere cookies fra domænet ”www.googleadservices.com”, https://www.google.com/settings/ads, dog bliver denne indstilling slettet, når du sletter cookies;
c) ved at deaktivere interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads” via linket http://www.aboutads.info/choices, dog bliver denne indstilling slettet, når du sletter cookies;
d) gennem vedvarende at deaktivere i din browser Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via linket https://support.google.com/ads/answer/7395996. Vi henviser til, at du i dette tilfælde heller ikke kan bruge alle funktioner i dette tilbud fuldt ud.

Retsgrundlaget for den ovennævnte brug af dine data er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f). Yderligere information om databeskyttelse hos Google finder du her: https://policies.google.com/privacy og https://services.google.com/sitestats/da.html. Alternativt kan du besøge Network Advertising Initiatives (NAI) hjemmeside på http://www.networkadvertising.org. Google har underlagt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bing-Ads

Vores onlinetilbud bruger desuden Conversion Tracking fraMicrosoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Dermed bliver der placeret en cookie fra Bing Ads i din enhed, hvis du er kommet ind på vores hjemmeside fra en annonce i Bing Ads. På denne måde kan Microsoft Bing og vi se, at nogen har klikket på en annonce, er blevet ledet videre til vores hjemmeside og har nået en forudbestemt målside (Conversion-side). Vi ser dog kun det samlede antal af brugere, der har klikket på en Bing-annonde og således er blevet ledet videre til Conversion-siden.

Der bliver ikke angivet nogen oplysninger om brugerens identitet. Hvis du ikke vil deltage i sporingsprocessen, kan du også afvise de nødvendige cookies til dette - i browserindstillingerne, der generelt deaktiverer den automatiske placering af cookies. Yderligere informationer om databeskyttelse og placering af cookies hos Microsoft Bing finder du her på Microsofts hjemmeside.

INTEGRERING AF YOUTUBE VIDEOS

Vi har integreret videoer i vores hjemmeside, som er lagret hos YouTube og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. YouTube er en multimedietjeneste fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”), et koncernselskab i Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). I tilfælde af, at personhenførbare data skulle blive overført til USA, har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield. Lovgrundlaget er jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f), beroende på en legitim interesse med integreringen af video- og billedindhold.

Ved besøg på vores hjemmeside får YouTube og Google de informationer, som du har kaldt frem på den pågældende underside til vores hjemmeside. Dette sker uafhængigt af, om du er logget ind på YouTube eller Google. YouTube og Google bruger disse data til reklameformål, markedsresearch og nødvendige genereringer af deres hjemmesider. Hvis du går ind på YouTube på vores hjemmeside, mens du er logget ind på din YouTube- eller Googleprofil, kan YouTube og Google derudover forbinde denne søgning med din profil. Hvis du ikke ønsker denne indplacering, anbefales det, at du logger ud af Google, inden du går ind på vores hjemmeside.

Som nævnt ovenfor, kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller du kan forhindre registreringen af de data, der er blevet indsamlet med cookies og din brug af denne hjemmeside, såvel som at Google bruger disse data ved at gå ind på Google-indstillinger for reklamer og deaktivere knappen for ”personaliserede reklamer på nettet”. I dette tilfælde vil Google kun vise ikke-individualiserede annoncer.

Yderligere information finder du i Databeskyttelsesretningslinjerne fra Google, der også gælder for YouTube.

ØVRIGE DATAMODTAGERE

Data indhentet af os bliver kun videregivet, når dette fører til en opfyldelse af en kontrakt, eller det er nødvendigt for at kunne stille hjemmesidens tekniske funktionalitet til rådighed, eller et andet retsgrundlag til videregivelse af data foreligger.

En del af databrugen kan ske gennem vores teamleder. Ud over de teamledere, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, omfatter det også særligt datacentraler, der lagrer vore hjemmeside og databaser, It-teamledere, der varetager vores systemer, rådgivningsvirksomheder, leverandører, speditører, postteamledere og skrædderpartnere . I det omfang vi giver data videre til teamlederne, må disse data udelukkende bruges til at udføre deres opgaver. Teamlederne bliver nøje udvalgt og får tildelt en opgave af os. De er kontraktligt bundet til vores anvisninger, råder over egnede tekniske og organisatoriske tiltag til at beskytte de involverede personers rettigheder og bliver regelmæssigt kontrolleret af os.

Retsgrundlaget for den ovennævnte databrug er den legitime interesse jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f).

Derudover kan der være en videregivelse i forbindelse med officielle anliggender, retsbestemmelser og retsprocesser, hvis det er nødvendigt til retsforfølgelse eller gennemførelse af en retssag.

LAGRINGSPERIODE

Grundlæggende gemmer vi kun personhenførbare data så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser, som vi har indsamlet oplysningerne til. Derefter sletter vi oplysningerne uden tøven, med mindre vil skal bruge dem til udløbet af den lovmæssige forældelsesfrist for beviser i forbindelse med civilretlige fordringer eller pga. lovmæssige opbevaringspligter.

Til bevisformål kan vi opbevare kontraktdata tre år fra slutningen af det år, hvor forretningsforholdet med dig er afsluttet. Eventuelle fordringer forældes tidligst i henhold til den lovmæssige forældelsesfrist.

Derefter må vi stadig lagre dine data delvist af revisionsmæssige hensyn. Vi er forpligtet dertil pga. den lovmæssige dokumentationspligt, der fremgår af Handelsloven, Salgsforordningerne, Kreditvæsensloven, Pengevaskloven og Værdipapirhandelloven. De deri angivne frister til opbevaring af bilag er to til ti år.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder under de gældende lovmæssige forudsætninger:

Du har desuden ret til at klage til vores ansvarlige: Datatilsynet, Borgergade 28, 5th fl., 1300 København K. Alternativt kan du henvende sig til databeskyttelsesmyndigheden i dit område, der vil guide dig videre til den ansvarlige myndighed.

DATASIKKERHED

Vi vedligeholder de tekniske tiltag til at stille datasikkerhed til rådighed, særligt til at beskytte dine personhenførbare data fra farerne ved dataoverførsler og fra, at tredjepart får kendskab til dem. Dette bliver også tilpasset de aktuelle tekniske muligheder. Til at sikre de personlige oplysninger, som du har angiver på hjemmesiden, bruger vi som standard Secure Sockets Layer (SSL), der koder de informationer, du har givet.

ÆNDRINGER TIL DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN

Vi opdaterer lejlighedsvis denne databeskyttelseserklæring, eksempelvis når vi tilpasser vores hjemmeside, eller de retslige forskrifter ændrer sig.

© PETER HAHN – Stand: september 2019

Modeekspertise
Over 50 års erfaring i branchen
Køb på faktura
Nemt og sikkert
GOD SERVICE
For at du er tilfreds
Bestillingsservice
70 11 04 04

PETER HAHN kundeservice
70 11 04 04


Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00 til kl. 18.00.

Ellers kan du skrive en e-mail til
service@peterhahn.dk